Pióro

Historia biblioteki

Biblioteka w Mirosławcu została założona w grudniu 1948 r., jednak oficjalne otwarcie odbylo się 2. lutego 1949 r. Założycielem i pierwszym dyrektorem był Bernard Jakubowski z Wałcza, a pierwszym bibliotekarzem Zenon Wiktorski. Początkowo biblioteka mieściła się w niewielkim lokalu przy ulicy Wolności. Owczesny zbiór liczył ok. 740 książek a wypożyczano je trzy razy w tygodniu. Pierwszymi zarejestrowanymi czytelnikami były panie Krystyna Wdowczyk i Zofia Zembrzuska. Pierwszą książką zapisaną w inwentarzu biblioteki są Myśli o nowej Polsce Alfreda Lampego.

Biblioteka zmieniała swoją siedzibę kilkakrotnie. Kolejne adresy to ul. Kościuszki 8 i ul. Wolności 26. Obecna siedziba przy ul. Parkowej 1 jest zajmowana od 1969 r. z krótką przerwą w latach 1983-84, kiedy to na czas dużego remontu bibliotekę przeniesiono na ul. Wolności 5.

Zmieniali się także kierownicy i dyrektorzy biblioteki. Po Bernardzie Jakubowskim byli to kolejno:

 • Zenon Wiktorski
 • Józefa Balawajder
 • Władysław Buniak
 • Edward Grzegorek
 • Stanisław Geneli
 • Edward Stronkowski
 • Antoni Tarwid
 • Zuzanna Kustra
 • Wiesław Zielonka
 • Stanisław Orawiec
 • Anna Dzida

Obecnie funkcję tę pełni Krystyna Obara.

W latach 60. biblioteka rozszerzyła swoją działalność. Oprócz podstawowych działań, takich jak wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru, zaczęto wprowadzać działania promujące czytelnictwo. Odbywały się wieczory bajek, lekcje biblioteczne, prelekcje, konkursy literackie, plastyczne i historyczne. Organizowano tematyczne wystawy książek oraz wycieczki, a także zapraszano pisarzy i poetów na spotkania autorskie. Bibliotekę w Mirosławcu odwiedzało wielu pisarzy, odbywały się spotkania adresowane zarówno do dzieci, jak i do dorosłych czytelników. Byli to m. in.: Jerzy Korczak, Juliusz Znamierowski, Jan Teodor Dybowski, Marek Ruszczyc, Wiesław Jażdżyński, Eugeniusz Paukszta, Stanisława Fleszarowa-Muskat, Maria Sulecka, Czesław Kuriata, Marian Orłoń, Irena Landau, Ewa Nowacka, Janusz Przymanowski, Barbara Lewandowska, Aleksander Krawczuk (jako Minister Kultury). Tak intensywna działalność trwała do końca lat 80., co zaowocowało znacznym wzrostem czytelnictwa.

Od 1974 roku w skład biblioteki w Mirosławcu weszła także Filię w Hankach oraz podległe jej punkty biblioteczne. Z biegiem lat powstawały kolejne, największa ich liczba funkcjonowała w latach 80. Mieściły się w: Bronikowie, Jadwiżynie, Łowiczu Wałeckim, Jabłonowie, Jabłonkowie, Piecniku, Próchnowie, Toporzyku, Letnicy, Sadowie i Orlu. Ponadto od 1978 roku w czasie ferii i wakacji szkolnych były prowadzone też punkty sezonowe w stanicach ZHP w Piecniku i Próchnówku oraz na koloniach letnich w Orlu.

W 1982 roku biblioteka otrzymała dwa dodatkowe pomieszczenia, w których utworzono jeden z pierwszych w województwie Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

Przełom polityczny roku 1989 został upamiętniony w bibliotece wystawą pod hasłem „Łączy nas Polska”. Jednak idące wraz z nim przemiany ekonomiczne i konieczność szukania oszczęności zahamowały prężny rozwój biblioteki. Zlikwidowano wszystkie filie i punkty biblioteczne, zaprzestano organizacji punktów sezonowych, zwolniono większość pracowników i znacząco ograniczono zakup nowego księgozbioru. Decyzją ówczesnego burmistrza Mirosławca bibliotekę połączono z Ośrodkiem Kultury w jedną instytucję.

Właściwie jedyną pozaczytelniczą formą aktywności biblioteki w latach 90. była organizacja konkursu ekologicznego. Pierwsza edycja odbyła się w 1996 roku i przez następnych siedem lat odbywała się cyklicznie raz do roku, później coraz mniej regularnie. Każda edycja konkursu miała inne hasło przewodnie, według którego uczestnicy mieli przygotować plakat i które decydowało o tematyce pytań. Ostatnia edycja odbyła się w 2010 r.

Od 2007 r. co najmniej raz w roku odbywają się spotkania pod hasłem Noc w bibliotece adresowane do dzieci.

Na mocy uchwały Rady Miasta od 1. marca 2012 roku Biblioteka Publiczna w Mirosławcu funkcjonuje znów jako samodzielna instytucja. Umożliwiło nam to podjęcie działań w kierunku otrzymania dofinansowania z różnych programów dla bibliotek http://www.miroslawiec.naszabiblioteka.com/programy-i-projekty.

Statystyka wypożyczeń wskazuje, że od początku lat 90. biblioteka ma tendencję spadkową:

Jest to trend ogólnopolski, którego przyczyn szukać należy w rozpowszechnieniu się telewizji i internetu oraz łatwiejszemu dostępowi do tych mediów. W połączeniu z kryzysem ekonomicznym, który uniemożliwiał przez długie lata uzupełnianie księgozbioru w nowości, biblioteki nie miały szans w starciu z nowoczesnymi technologiami o uwagę odbiorcy. Mamy nadzieję, że działania podejmowane przez nas przy wsparciu różnych instytucji pomogą niebawem odwrócić te tendencje.