Pióro

Program Wieloletni Kultura+

Priorytet Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek

 

Jest to wieloletni program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2011-2015. Operatorem programu jest Instytut Książki. Uczestnictwo w programie wiąże się ze staraniami o uzyskanie Certyfikatu Biblioteki+ i narzuca konieczność spełnienia pewnych kryteriów, które stwierdzają, że:

  • biblioteka funkcjonuje zgodnie z najlepszymi europejskimi standardami pod względem infrastruktury, wykorzystania nowoczesnych technologii oraz obsługi czytelnika
  • samorząd gminy, stwarzając odpowiednie warunki rozwoju swojej biblitoeki, dba o poziom czytelnictwa, edukacji oraz uczestnictwaw kulturze mieszkańców gminy i przeciwdziała negatywnemu zjawisku cywilizacyjnego wykluczenia

Cele uczestnictwa w programie:

  1. wykonanie podjazdu na I piętro dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  2. wymiana podłóg i zniwelowanie progów we wszystkich pomieszczeniach biblioteki,
  3. modernizacja strychu na magazyn i archiwum biblioteki,
  4. zakup 2 zestawów komputerowych do czytelni internetowej (w tym jeden dla słabo widzących).

Łączna wartość inwestycji wyniosła 125 000 zł, z czego:

  • 50 000 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Biblioteka+,
  • 75 000 zł to wkład własny, uzyskany od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz od Urzędu Miasta i Gminy Mirosławiec.

Remont biblioteki przeprowadzono w 2012 r., a oficjalne otwarcie odnowionych pomieszczeń nastąpiło 13 marca 2013 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej http://www.bibliotekaplus.pl/ oraz tutaj: http://www.bibliotekaplus.pl/userimages/co_daje_gminie_biblioteka_z_plusem_jerzy_maj.pdf.