Pióro

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Program dotacyjny realizowany przez Instytut Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2012.

Cele uczestnictwa w programie:

  1. pozyskanie nowych czytelników, którzy będą mogli za pośrednictwem katalogu internetowego zapoznać się z księgozbiorem biblioteki w Mirosławcu i innych bibliotek,
  2. pozyskanie ok. 100 adresów e-mail do stałego kontaktu z czytelnikami,
  3. stworzenie miejsca do integracji społecznej poprzez organizowanie kursów komputerowych i spotkań kulturalnych, zwłaszcza dla osób po 50. roku życia.

Dzięki uczestnictwu w programie w 2012 roku zakupione zostały:

  • 2 zestawy komputerowe,
  • program antywirusowy,
  • oprogramowanie biurowe Microsoft.

Łączna wartość całego projektu wyniosła 10 000 zł.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej http://www.bibliotekaplus.pl/103/komputery_dla_bib.