Pióro

Program Rozwoju Bibliotek

Program jest organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). W latach 2011-2012 bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do pracy w ramach rozwoju społeczeństwa informacyjnego we własnej miejscowości. W wyniku szkoleń został opracowany wieloletni plan rozwoju biblioteki, który obejmuje dwa obszary:

  1. Nowy wizerunek biblioteki w środowisku lokalnym.
  2. Rozwój infrastruktury oraz zwiększenie dostępu do najnowszych tehcnik pozyskiwania informacji.

Plan został zaakceptowany przez FRSI, co pozwoli nam starać się o granty finansowe w ramach programu "Aktywna biblioteka".

Dzięki przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy:

  • 1 zestaw komputerowy,
  • drukarkę A-3,
  • urządzenie wielofuncyjne,
  • aparat cyforwy.

Obszary wyznaczone w planie wieloletnim będą realizowane w latach 2013-2016.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej http://www.biblioteki.org/.